ortodonti implantsanati

Ortodonti Tedavisi ile Giderilebilen Sorunlar

Dişlerdeki karışıklıklar, dişler arasında oluşan boşluklar, çene, yüz ve dudak biçimsizlikleri, kapanış bozuklukları ortodonti tedavisi ile düzeltilebilen sorunlardır.

Neden Ortodonti Tedavi?

Karışık ve uyumsuz dişler, estetik görünüş başta olmak üzere farklı birçok probleme yol açabilmektedir. Dişlerdeki karışıklık, dişlerin aralarının temizlenmesini zorlaştıran bir etkendir. Bu nedenle de çürüklere ve dişeti rahatsızlıklarının meydana gelmesi artar.

Ortodonti Sorunların Nedenleri

a) Beslenme Bozuklukları; Yeterli seviyede beslenemeyen kişilerde, çene ve yüz bölgesinde hacimsel olarak bir ufalma görülecek ve normal ebattaki dişler ufak çenelerde gerekli yeri bulamayacaktır. Bu nedenle de karışıklıklar, rotasyonlar (dönme), hatta gömüklük durumlar meydana çıkacaktır.

b) Ağızdan Nefes Alma; Devamlılık gösteren iltihaplar ve benzeri sebepler, uzun süre devam ederse, bademciklerde aşırı bir şekilde büyüme gösterebilir. Bu durumda ise, solunum kanalları daralarak nefes almada zorlanmalar ortaya çıkar. Bu güçlüğü kolaylaştırmak ve o kısımdaki hava geçiş yolunu rahatlatabilmek için çocuk, alt çenesini ve buna bağlı olarak dilini öne alma mecburiyeti hisseder. Bu durum, uzun bir zaman devam ederse alt çenenin öne kısma doğru konumu sabitleşir.

c) Parmak Emme; Daha doğmuş bir bebekte ileri düzey gelişmiş bir emme mekanizması mevcuttur.

Emme içgüdüsü ön görülmemiş bir bebek, bu ihtiyacı karşılamak için bazı alışkanlıklar edinir.

Anne sütü ile 9-18 ay beslenen bebeklerde çoğu zaman bu tür bir alışkanlık ortaya çıkmaz.

ç) Yalancı Emzik; Fizyolojik özellikleri olan bir emziğin 1.5 yaşına kadar emilmesinde herhangi bir sıkıntı görülmez. Ayrıca bebeğin parmak emme özelliği gibi kötü bir alışkanlık edinmesini engelleyeceği için yararı çok fazladır. Yalancı emzikler sürekli olarak kullanıldıkları zaman, etki sahaları içindeki dokulara uzun süreli normal olmayan etki yapacağı için o bölgelerde düzensizlik ve farklı kapanış bozukluklarına sebep olurlar.

d) Yatış Biçimi; Yatış biçimi, çoğu zaman alt çenenin yatma sırasındaki konumunu belirler. Bu da alt çenenin ortalama günde 8 saat hangi durumda olduğu hakkında bilgi verir. Mesela, yüz üstü yatan bir çocuk ile sırt üstü yatan bir çocukta alt çenenin konumu farklı olur. Uyurken sürekli aynı tarafa yatıp elini ya da yumruğunu yüzü ile yastık arasında bir kısma koyma alışkanlığı olan kişilerde o tarafta yüz, sürekli bir basınç altında bulunacağı için ortodonti sorunlar ortaya çıkabilir.

e) Diş sıkma, tırnak yeme, kalem ısırma, dudak ısırma…gibi kötü alışkanlıklar.

f) Süt dişlerinin hızlı kaybı.

g) Dişetine bağlı diş düzensizlikleri.

ğ) Diş kaybından dolayı meydana gelen düzensizlikler.

h) 20 yaş dişlerinin öndeki dişleri sıkıştırmasından dolayı düzensizlikler.

ı) Genetik olarak yatkınlık.

i) Hormonsal düzensizlikler, sistemik hastalıklar.

Tedavi Yöntemleri

SABİT ORTODONTİ APAREYLER; Diş üzerine yapıştırılan braketler ile uygulayarak tedavi etme şeklidir.

HAREKETLİ ORTODONTİ APAREYLER; Klasik tedaviler hareketli apareylerle yani, temizlemek için çıkarılabilen plaklarla uygulanabilir. Dişe az bir şekilde baskı yapmasını sağlayan zayıf telleri ve yayları mevcuttur.

ÇENE ORTOPEDİSİ; Çenelerin yüze veya birbirine göre bozulan durumlarını özel araçlarla düzeltmeyi planlayan bir ortodonti alanıdır.

ORTOGNATİ CERRAHİ; Ortodontik veya ortopedik tedavi ile çözülemeyecek sorunlarda ortognatik cerrahiye başvurulur. Çene ve yüzde ortaya çıkan bozukluklar, doğuştan veya kaza ve hastalıklar nedeniyle sonradan da ortaya çıkabilir. Çenelerin birbirine ve yüze göre ahenksizliği, insanlarda hem estetik hem de fonksiyonel problemlere yol açmaktadır. Gelişen ileri teknoloji ve cerrahi yöntemler ile bu problemlerin onarılması uzman cerrahlar tarafından gerçekleştirilebilmektedir.